Anbi

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer erven, schenken en giften.
Een ANBI is verplicht om openheid van zaken te geven, t.a.v. beleid en financiën. Alle gegevens die wij verplicht zijn openbaar te maken zijn te vinden op deze pagina.

Verkort beleidsplan
Het werk dat wij doen:
Het exploiteren van een dierenambulance, verlenen van eerste hulp aan en vervoer van gewonde en zieke dieren naar dierenarts, dierenziekenhuis of opvangcentra. Het registreren van vermiste en gevonden huisdieren, opvang van dieren, ‘taxivervoer’ naar dierenarts of pension, regelen en afhandelen van huisdiercrematie, assistentie van politie en brandweer bij diergerelateerde zaken, bekendheid genereren bij burgers en scholen en uitgifte van een gesponsord donateursblad.

De manier waarop wij geld werven:
Afspraken met gemeenten, het winnen van donateurs, collectes, sponsoren, fondsenwerving, meewerken aan spreekbeurten op scholen.

Het beheer van ons vermogen:
De gelden zijn ondergebracht bij de RABOBANK (NL02 RABO 0325 0412 96)

De bestemming van ons vermogen:
Medische kosten, voeding/opvang, autokosten, kantoorkosten (geen huisvestingskosten), vrijwilligerskosten, studie- en opleidingskosten, veiligheidskleding, algemene kosten.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers en bestuursleden van de Stichting Dierenambulance Putten Barneveld zijn vrijwilligers en zijn onbezoldigd. Er worden derhalve geen beloningen uitgekeerd.

Jaarverslag:
De stichting is opgericht en is actief vanaf 1-1-2018. Derhalve is nog geen jaarverslag over 2017 beschikbaar.

Bestuursamenstelling:
Cor Lubbers (voorzitter)
Ton van der Gaag (secretaris)
Hans Verkerk (penningmeester)

RSIN
858168364

Kamer van Koophandel
701616054